/ 3 نظر / 48 بازدید
حالا

پسر تو دیگه خیلی پیشرفته ای سال 1396 رو تجسم کردی و نقاشی کردی و متحرکش کردی . من بیچاره فردا رو نمی تونم تجسم کنم چون شاید یک دقیقه دیگر نباشم.

نیکخو

آقا یا خانم حالا تو حتما با وبلاگ آشنا نیستی تو نمی دانی اگر بخواهی مطلبی در جای خاصی قرار بگیرید حتماً باید با ترتیب تاریخ تعریف کرد از اینکه جناب حالا از این وبلاگ استفاده کردی و خوشت آمد و ...ترک شدی سپاسگزارام ...

نیکخو

آقا یا خانم حالا تو حتما با وبلاگ آشنا نیستی تو نمی دانی اگر بخواهی مطلبی در جای خاصی قرار بگیرید حتماً باید با ترتیب تاریخ تعریف کرد از اینکه جناب حالا از این وبلاگ استفاده کردی و خوشت آمد و ...ترک شدی سپاسگزارام ...