شیوه تهیه پایان نامه

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

 

 

به نام خدا

روش نگارش پایان نامه   

چارچوب نگارش پایان نامه

 - حاشیه صفحه :

فاصله از بالا، پایین و چپ صفحه 3 سانتی متر،

فاصله از راست صفحه 4 سانتی متر

- نوع قلم :

     نازنین برای متن فارسی و

     Time New Roman برای متن انگلیسی

فونت های اندازه قلم :

- برای عنوان پایان نامه در صفحه ی عنوان ( فارسی و انگلیسی) اندازه ی قلم 18 Bold

- برای صفحه ی عنوان فصل ها و بخشهای پایان نامه اندازه قلم 16 Bold

- برای متن پایان نامه اندازه قلم 14

- برای تیترها و عناوین درون متن اندازه قلم 14 Bold

- برای عنوان جدولها و نمودارها و شکل ها اندازه قلم 12

      - عنوان جدول در بالای جدول تایپ می شود

       -عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آنها تایپ می شود

    - برای زیرنویس ها اندازه قلم 10

- برای منابع فارسی و انگلیسی اندازه قلم 1٢

-هر فصل توسط صفحه معرفی فصل از دیگر فصل ها جدا می شود

-شماره صفحه در قسمت پایین و وسط صفحه درج شود

-شروع شماره گذاری صفحات از اولین صفحه در فصل اول آغاز می شود. صفحات قبل به ترتیب حروف الفبا(الف، ب، پ، ت، ...) تنظیم می شود .

-شروع تمام پاراگرافها به استثنای اولین پاراگراف هر فصل با  یک  Tab  آغاز می شود .

-فاصله بین خطوط در متن پایان نامه 15/1 است

-فاصله خطوط برای چکیده فارسی و انگلیسی یک سانتی متر(Single) است

-زیرنویس ها در هر صفحه بطورجداگانه  از شماره یک آغاز می شود

-نام های نویسندگان و محققان غیر ایرانی به صورت لاتین در زیرنویس فقط یک نوبت آورده می شود و حرف اول نام آنها به صورت بزرگ (Capital) تایپ شود

-کلید واژه ها در زیرنویس به صورت لاتین با حروف کوچک تایپ می شود

-هیچکدام ازبخش های متن پایان نامه نباید کپی کلمه به کلمه از متون دیگر باشد (این عمل دزدی علمی به حساب می آید) .

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

بخش های اصلی پایان نامه

صفحه جلد پایان نامه

صفحه سفید

صفحه بسم اله الرحمن الرحیم

صفحه عنوان شناسنامه

صورتجلسه دفاع

سپاسگزاری

تقدیم

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست شکل ها و نمودارها

چکیده

****(تمامی مطالب قبل از فصل اول با حروف ابجد صفحه گذاری شود)

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوال های پژوهش یا فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

محدودیت های پژوهش (در اختیار محقق -  خارج از کنترل محقق)

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش

الف : مبانی نظری

ب: پیشینه ی پژوهش

    پژوهش های داخل کشور

    پژوهش های خارج از کشور

ج: جمعبندی

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه مورد مطالعه،حجم نمونه، روش نمونه گیری و ویژگی های دموگرافیک نمونه

ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی

روش اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

    الف- یافته های توصیفی

    ب- یافته های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

دستاوردهای اصلی پژوهش

 پیشنهادهای پژوهش

الف: پیشنهادهای کاربردی

ب: پیشنهادهای پژوهشی

منابع فارسی و لاتین (مطابق با سبک APA )

پیوست ها (شماره صفحه پیوست ها با حروف یونانی)

هر پیوست با عنوان مشخص، مانند مثال زیر تنظیم شود:

      پیوست الف) پرسشنامه عملکرد تحصیلی

      پیوست ب) پرسشنامه استرس شغلی

       صفحه سفید

**********

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

(نحوه نگارش منابع طبق سبک APA در داخل متن و انتهای گزارش)

 

 برای
منبع نویسی و ارجاع دادن در  داخل متن به شکل زیر اقدام می گردد
:


1-  اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود، نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید(نیکخو ،1391).

 

2-اگر به نام نویسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد. مثلاً : مطلبی (1391) دریافت که بیش از 85 درصد دانشجویان علمی و کاربردی نمرات بهتری در درس آمار داشته اند.

 

3-  اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود، نام هردو، هربار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می آید( نیکخو و خادمی، 1391).

 

 4- اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه
سال انتشارنوشته می شود و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به علاوه کلمه "و همکاران
" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده می شود.

اگر کاری شش یا بیشتر از آن، نویسنده داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود.

اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود(عیناٌ نقل شده باشد)، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از سال انتشار می آید(نیکخو،1391:ص 17). به عقیده برخی حرف ص  ،جهت شماره صفحه استفاده نمی شود.

اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد، در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود(.خادمی،1391:پ4) - در استفاده ازحرف پ  مانند حرف ص نیز باید احتیاط کرد،برخی عقیده متفاوتی دارند.


اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتی از آن سایت(، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد.

مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات و نامه های الکترونیک(ایمیل) نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهدبود.

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com


نحوه نگارش منابع در پایان گزارش تحقیق:

 منابع استفاده شده در داخل متن  حتماً باید در آخر گزارش تحقیق یا مقاله به دو شکل زیر ،که ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین یا خارجی نوشته شود:

***توجه داشته باشیم هیچوقت منابع آخر مقاله با گزارش تحقیق شماره گذاری نمی شود ...فقط به ترتیب حروف آلفبا ...مرتب می شوند

کتاب مولف:

ازکیا، مصطفی، و دربان آستانه، علیرضا. (1389). روش های کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان.

کتاب ترجمه:

کالات، جیمز.دبلیو.(1384). فیزیولوژی اعصاب و غدد(ترجمه هادی بحیرایی). تهران: ارسباران.(تاریخ انتشار به زبان اصلی200).

مجله:

تا 5نفر می نویسیم نام خانوادگی را با نام ، جدا می کنیم و یک نام کامل را ؛ جدا می کنیم و آخرین نام را می نویسیم ، و حسینی،احمد.

آقا یوسفی، علیرضا و شاهنده، مریم.(1391). رابطه علی خشم وسر سختی روان شناختی با کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری. روانشناس سلامت، 3،76-34.

عنایتی،ترانه، و حسن زاده ،رمضان.(1379). بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (BوA) وفرسودگی شغلی مدیران.پژوهش های تربیتی،1و2(8)،128-113.

پایان نامه:

ابراهیمی،نازیلا؛ بهاری،فرشاد ؛ زارع ، مهدی و عبادی،بهرام.(2014). اثربخشی گروه نشان درمانی بر میزان امید بیماران مبتلا به لوسمی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان.

رساله دکتری:

ابراهیمی،نازیلا؛ بهاری،فرشاد ؛ زارع ، مهدی و عبادی،بهرام.(2014). اثربخشی گروه نشان درمانی بر میزان امید بیماران مبتلا به لوسمی . رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان.

مقاله در کنفرانس:

حسن زاده، رمضان؛ محمودی،قهرمان؛ و خلیلیان،علیرضا.(آذر1384).تاثیر آموزش جنسی بر پیشگیری از اختلالات جنسی.مقاله ارایه شده در دومین گنکره و مشکلات جنسی ایران. دانشگاه تهران.

مقالات ترجمه شده:

بک،تی.آرون.(1380). شناخت درمانی : گذشته ،حال و آینده(ترجمه علی صاحبی). مجله علوم تربیتی و روان شناسی، جلدسوم،شماره 1، 128-115.

 مقاله در خبرنامه:

حسن زاده، رمضان.(آذر1380). ارتباط پپوهشگران و بهره وران عامل کلیدی در کاربست یافته های پژوهشی. خبرنامه پپوهش  های آموزشی،10،ص 11.

اینترنت:

  گزنی، علی.( 1379). طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای و علوم اطلاع‌رسانی. دسترسی در 2/7/1389از وب سایت:. http://www.irandoc.ac.ir/ETELA

 

مجلات

یک مولف

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

دو مولف

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

بیش از دو

سه تا هفت نویسنده : نام خانوادگی و حرف اول نام هر نویسنده، به طوری که نام نویسندگان با کاما از یکدیگر جدا شده و نویسنده آخر با “&” می آید.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteemJournal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

بیشتر از هفت نویسنده : نام 6 نویسنده اول به همان ترتیب بالا خواهد آمد، اما به جای نام سایر نویسندگان “. . .” گذاشته می شود و پس از آن نام آخرین نویسنده خواهد آمد. به این ترتیب بیش از 7 نام در مرجع ذکر نخواهد شد.

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

 

در ادامه حالت های مختلف  ارجاع به مقالات بر اساس نوع مجله، در قالب یک مثال نمایش داده می شود.

مجلاتی که بر اساس Volume صفحه بندی می شوند :

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

 مجلاتی که بر اساس Issue صفحه بندی می شوند :

Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. (2010). The Effect of Audit Quality on Earnings Management. Contemporary accounting research, 15(1), 1-24.

 نشریات هفتگی :

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

روزنامه :

Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A.

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-to-drug-industry

 

 

 

کتاب  با یک مولف:

Duncan, G. J. (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: the Guilford press.

کتاب های ویرایش شده بدون نام ویرایشگر :

اگر کتابی ویرایش شده باشد اما نام ویرایش کننده آن مشخص نباشد به صورت مثال زیر ارجاع داده می شود

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

کتاب های ویرایش شده با نام ویرایشگر :

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

 کتاب ترجمه شده :

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover.

ویرایش چندم از یک کتاب :

در صورتی که کتاب مورد نظر شما برای چندمین بار توسط نویسنده یا نویسندگان اصلی ویرایش شده باشد، به صورت زیر ارجاع داده می شود :

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

فصلی از کتاب :

زمانی که شما می خواهید به فصل خاصی از یک کتاب ارجاع دهید، بر اساس سبک APA به صورت زیر عمل خواهید کرد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در چنین حالتی شما باید صفحات فصل مورد نظر را مشخص کنید و برای این منظور از “pp” استفاده می کنید، حال آنکه در مورد مقالات (به جز روزنامه) اینگونه نیست.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

پایان نامه دکترا :

در رفرنس دهی به یک پایان نامه در روش APA ، نوع پایان نامه (کارشناسی ارشد یا دکتری)، پایگاهی که در آن پایان نامه فهرست شده (در صورت وجود) و دانشگاه باید ذکر گردند. همچنین اگر پایان نامه دارای شماره خاصی در آن پایگاه است باید شماره آن داخل پرانتز قید شود. به مثال های زیر دقت کنید :

Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption .Unpublished Doctoral dissertatio,  University of Kansas State. 

Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption (Doctoral dissertatio), Kansas State University. Retrieved from http://hdl.handle.net/2097/131

پایان نامه ارشد

Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption . Unpublished  mastres Thesis, Kansas State University. Retrieved from http://hdl.handle.net/2097/131

اینترنت

Maxwell, E. (2007). Rethinking privacy, RFID journal,11. Retrieved  march 25,2001, from http://www.rfidjournal.com/article/view/2133/1/341

Maxwell, E. (2007). Rethinking privacy, RFID journal, Retrieved from http://www.rfidjournal.com/article/view/2133/1/341

/ 3 نظر / 352 بازدید
spetsnaz

مفید و مختصر بود ؛ممنونم[چشمک]

parviz

سلام خوبید سال نوتون مبارک من ‏کارشناس ارشد آمار هستم وبلاگ شمارو ‏با اجازتون اد کردم لطفا شما هم وبلاگ ‏من‎ ‎http://iranpardazesh.blogfa.com ‎را با نام جامعترین پایگاه تحلیل داده ‏های آماری اد کنید ممنون‎.‎

turk

سلام.استاد ازینکه مطالب را خیلی واضح وروشن بیان فرمودید.نهایت تشکررادارم.کاش نمونه سوالاتی از spss می گذاشتیددرهرصورت خسته نباشید.من وب شماررابااجازتون ادکردم. حسین علی اقدم دانشجوی ارشد روان شناسی -آزادارومیه